Fundacja "Dar Serc"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Dożywianie dzieci w szkołach i in. placówkach wychowawczych. Organizowanie wypoczynku letniego, obozów rehabilitacyjnych. Zaopatrzenie rodzin w artykuły pierwszej potrzeby. Organizowanie życia kulturalnego. Gromadzenie funduszy na powyższe cele.
Działalność pomocowa, społeczna i charytatywna ma rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności ludzi chorych, niepełnosprawnych, środowisk zagrożonych patologią, niedostatkiem lub pokrzywdzonych w wypadkach losowych

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie