Fundacja „Dar nadziei dla Dzieci”

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc w Leczeniu i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci cierpiących na choroby nowotworowe i choroby płuc. Gromadzonie środków finansowych i materialnych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia