Fundacja "Czyń Dobro im. Jana Pawła II"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Dom Pogodnej Starości dla mieszkańców Łowicza, okolic i innych chętnych osób. Chcemy w ten sposób pomagać ludziom starszym, często samotnym i bezradnym, by mogli godnie przeżyć jesień swojego życia

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym