Fundacja "Człowiek i Środowisko"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działalność edukacyjno - informacyjna popularyzująca ekologię

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego