Fundacja "Correspondance Des Arts"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym