Fundacja "Chcę Urosnąć"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Fundacja świadczy różnorodną pomoc dzieciom niskorosłym oraz ich rodzinom, pomaga w pozyskiwaniu leków i sprzętu medycznego. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, wydawniczą, w celu poprawy stanu wiedzy na temat niskorosłości

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia