Fundacja "Arka"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Terapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Readaptacja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Świetlica środowiskowa dla dzieci

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym