Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie