Fundacja "Academy Bocuse D'or Poland"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Popularyzacja sztuki kulinarnej ze szczególnym uwzględnieniem kuchni regionalnej. Pomoc młodym utalentowanym kucharzom w uzyskaniu światowej edukacji i wykształcenia kulinarnego. Popularyzacja wiedzy i umiejętności kulinarnych w społeczeństwie. Popularyzowanie w 100% regionalnych produktów oraz sztuki kulinarnej w świecie. Stałe edukowanie kucharzy z zakresu światowej sztuki kulinarnej. Edukacja amatorów sztuki kulinarnej. Budowanie kultury kulinarnej społeczeństwa

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby