Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie