Festiwal Polska Stowarzyszenie Promocji Polskich Atrakcji Turystycznych i Dziedzictwa Narodowego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego