Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna - Terenowa Jednostka Organizacyjna Łódź

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności