Federacja Konsumentów - Klub w Sieradzu

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych