Europejskie Forum Studentów AEGEE - Łódź

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia