Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie