Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Radomsku

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Kursy zawodowe, terapia zajęciowa, wsparcie psychologiczne

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych