Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Konstantynowie Łódzkim

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym