Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym