Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami