Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych