Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (B.C.P.B. Monar-Markot)

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna