Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Forma prawna: fundacja

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna