Fundacja "Aby nikt nie zginął"

Forma prawna: fundacja

Oferta

profilaktyczne spotkania informacyjne i warsztaty dla młodzieży, szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rekolekcje - warsztaty dla małżeństw

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym