Ochotnicza Straż Pożarna w Czepowie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo