Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj rosnąco Miejscowość Branża
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA - Grupa Lokalna Łódź
stowarzyszenie
Łódź rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Europejskie stowarzyszenie pomocy prawnej „Beneficium iuris”
stowarzyszenie
Łódź
Europejskie Partnerstwo Młodych "Amicitia"
stowarzyszenie
Łódź
Europejskie Forum Studentów AEGEE - Łódź
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Europejskie Centrum Młodzieży
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Europejskie Centrum Kultury Logos
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Europejska Wymiana Młodzieży - Polska
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Eurex Nieruchomości - Spółdzielnia Socjalna
spółdzielnia socjalna
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Etnoinspiracje
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Epll Spotting Team
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
EC1 Fundacja Łódzka
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Dzwonek. Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łęczyca działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
stowarzyszenie
Drzewica usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
CN.PL Connect Fundacja Rozwoju Współpracy Polska-Chiny
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Konstantynowie Łódzkim
stowarzyszenie
Konstantynów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Chojeński Klub Sportowy
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Centrum Służby Rodzinie
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Strony