Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Klub Motorowodny Ślizg - Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Pogoń" w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Klub Sportów Walki "Grota Trolli"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Oddział Zduńska Wola
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Społeczne Stowarzyszenie "Wierzchlas" Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie - Porozumienie Ponad Podziałami "Razem"
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział w Zduńskiej Woli
jednostka terenowa z osobowością prawną
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ruch Pomocy Bezrobotnym
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Rugby Klub Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie - Porozumienie Ponad Podziałami "Razem"
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynenta im. Jana Pawła II w Czechach
stowarzyszenie
Zduńska Wola ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych "Multis Multum"
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Historyczne Tradycji Oręża Polskiego i Europejskiego "Chrobry I"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Karate Tradycyjnego w Zdńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej w Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Elektronik"
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Rodziny Forysińskich
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży
stowarzyszenie
Zduńska Wola edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zakładowy Klub Sportowy "Gatta"
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby

Strony