Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj rosnąco Miejscowość Branża
Fundacja "Podaj Rękę"
fundacja
Sieradz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
fundacja
Witonia usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Platan"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Pierwiastek Trzeciego Stopnia"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Ostoja" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
fundacja
Opoczno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Ocalić od zapomnienia"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Obudźmy Nadzieję"
fundacja
Rawa Mazowiecka ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie"
fundacja
Sulejów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Nasze Zoo"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Nam"
fundacja
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "N.S.J. - Rodzina"
fundacja
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Muzeum Miasta Zgierza"
fundacja
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja "Mirakle"
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Małe Serca w Zdrowym Świecie"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Magnificat"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Łódzkie bez Azbestu"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja "Lux Pro Monumentis"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Lepszy Świat"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Kultury i Biznesu"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja "Kropelka Miłości"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Krok Po Kroku"
fundacja
Pabianice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Kocia Mama"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Koci Azyl"
fundacja
Emilia ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Jagiełło"
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja "Isyrius"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Strony