Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym "Dom - Dać Szansę"
stowarzyszenie
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Tratwa"
stowarzyszenie
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo Polsko-Chorwackie "Jadransko - Wieluń"
stowarzyszenie
Wieluń kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
fundacja
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Między Prosną a Wartą - Lokalna Grupa Działania
stowarzyszenie
Wieruszów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Biuro Porad Obywatelskich
inne formy
Wieruszów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży "WIKTORIA"
fundacja
Wieruszów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Ziemia Wieruszowska
jednostka terenowa z osobowością prawną
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Chóralne "Lira" Przy Klasztorze O.O. Paulinów w Wieruszowie
stowarzyszenie
Wieruszów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
stowarzyszenie
Wieruszów edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Historyczno-Kulturalne "Arsonium"
stowarzyszenie
Wieruszów edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Wieruszów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Wieruszowski Klub Karate Kyokushin "Husaria"
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Wieruszów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Alternatywa stowarzyszenie profilaktyczne
stowarzyszenie
Wieruszów
Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu
stowarzyszenie
Wierzbie usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie
stowarzyszenie
Wilamów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowii
stowarzyszenie
Wilkowia usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony