Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Bełchatowskie Stowarzyszenie Gospel
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bełchatowskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Ozdobnych "Gwarek"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe "Plus"
stowarzyszenie
Bełchatów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Bełchatowskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt
stowarzyszenie
Bełchatów
Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe "As"
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja "Akademia Zdrowego Życia"
fundacja
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej"
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Wędzarnicza Brać"
fundacja
Bełchatów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Zdrowie - Trzeźwość"
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja PCJ Otwarte Źródła
fundacja
Bełchatów nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Społeczna "Solidarni"
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Tesera
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Klub Biegaczy Spartakus
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Emerytów i Rencistów w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Energetyk"
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Klub Kibica Skra Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Motorowy "Energetyk" przy BOT Elektrowni Bełchatów S.A.
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Krajowe Stowarzyszenie Polski Blok Ludowy
stowarzyszenie
Bełchatów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Lokalna Organizacja Turystyczna Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia Taekwondo
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Niezależne Stowarzyszenie Kosmetyczek i Kosmetologów
stowarzyszenie
Bełchatów edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ośrodek Realizacji Inicjatyw
stowarzyszenie
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Strony