Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Borzęckie, Burdynówka, Miklesz, Zapowiednik-Koniczynka
stowarzyszenie
Złoczew rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Złoczewskie Towarzystwo Sportowe
stowarzyszenie
Złoczew kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Gal-Gaz" w Galewicach
stowarzyszenie
Zmyślona kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Żurawiu
stowarzyszenie
Żuraw usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie
stowarzyszenie
Żychlin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna Zakładu Maszyn Elektrycznych "Emit" S.A. w Żychlinie
stowarzyszenie
Żychlin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Terenowe
stowarzyszenie
Żychlin usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka"
stowarzyszenie
Żychlin usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
stowarzyszenie
Żychlin nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Żychlińskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole "Adaś"
stowarzyszenie
Żychlin rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło Tereno
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Żychlin usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Zygrach
stowarzyszenie
Zygry usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Klub Sportowy "Victoria" Żytno
stowarzyszenie
Żytno kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Żytowicach
stowarzyszenie
Żytowice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Żywocinie
stowarzyszenie
Żywocin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony