Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj rosnąco Branża
Fundacja Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt
fundacja
Zgierz ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja na rzecz Ochrony Obywateli
fundacja
Zgierz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Fundacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D.O.M.
fundacja
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Oświatowa "Pomoc Szkole"
fundacja
Zgierz edukacja i wychowanie
Klub Sportowy "Boruta"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Grembach Zgierz"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Łódzki Hokej"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Sprawność i Zdrowie"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Klub Sportowy w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "MUKS" Zgierz
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Zgierz
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
jednostka terenowa z osobowością prawną
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Pomocna Dłoń
stowarzyszenie
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
SKF Integracja
stowarzyszenie
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie "Bo Jesteś Jeszcze Ty"
stowarzyszenie
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Getbol Związek Łódzki
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich "EZG"
stowarzyszenie
Zgierz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Kameleon
stowarzyszenie
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Koszykówki Mag-Rys Zgierz
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia

Strony