Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Towarzystwo Przyjaciół Szadku
stowarzyszenie
Szadek rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach
stowarzyszenie
Wojsławice działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
stowarzyszenie
Uniejów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Wąglan
stowarzyszenie
Wąglany rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Wielunia
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli
stowarzyszenie
Zduńska Wola rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
stowarzyszenie
Kutno rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej
stowarzyszenie
Świnice Warckie rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Opocznie
organizacja członkowska
Opoczno kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej
stowarzyszenie
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo Rozwoju Polesia
stowarzyszenie
Polesie rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Rozwoju Wiedzy Niekonwencjonalnej w Powiązaniu z Nauką Współczesną "Chiron"
stowarzyszenie
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia"
stowarzyszenie
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
stowarzyszenie
Radomsko kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice
stowarzyszenie
Sędziejowice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo Sportowe "Sokół" Aleksandrów Łódzki
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Sportowe Janiszewice
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Taksówkarzy Łódzkich Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe
stowarzyszenie
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Towarzystwo Terapii Monitorowanej
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "Samarytanin"
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział Regionalny w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie
stowarzyszenie
Szczawin Przykościelny edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "Wektor"
stowarzyszenie
Łowicz edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Strony