Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko Hala Sportowa
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Dzikusy"
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej "Renesans"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Łódź
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Towarzystwo Miłośników Mineralogii
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Miłośników Przedborza
stowarzyszenie
Przedbórz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Towarzystwo Muzyczne "Bałałajki"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Muzyczne Fermata w Sieradzu
stowarzyszenie
Sieradz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze
stowarzyszenie
Pabianice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo na rzecz Dialogu Kultur "Łódź - Ziemia Przyszłości"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Obserwatorów Słońca im. Wacława Szymańskiego
stowarzyszenie
Żychlin nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział Łodź
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Piotrkowie Trybunalskim
stowarzyszenie
Piotrków Trybunalski ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Towarzystwo Oświatowe "Lykeion"
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Towarzystwo Oświatowe "Szkoła 2001"
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Polsko-Chorwackie "Jadransko - Wieluń"
stowarzyszenie
Wieluń kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Polsko-Japońskie Oddział w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Brzezińskie
stowarzyszenie
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo pomocy niepełnosprawnym
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym Oddział w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół "Domu na Osiedlu"
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Strony