Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Telewizja Teofilów B
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Champions-Team" Piotrków Tryb.
stowarzyszenie
Piotrków Trybunalski kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy "Kozica"
stowarzyszenie
Piotrków Trybunalski kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola
stowarzyszenie
Zduńska Wola kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
stowarzyszenie
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
TIFT REKLAMY KUTNO SPÓLDZIELNIA SOCJALNA
spółdzielnia socjalna
Kutno
TIME Spółdzielnia Socjalna
spółdzielnia socjalna
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Tomaszowska Spółdzielnia Socjalna "Impuls"
spółdzielnia socjalna
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Tomaszowski Klub Żeglarski w Tomaszowie Maz.
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Tomaszowskie Stowarzyszenie Amazonek
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki ochrona i promocja zdrowia, edukacja i wychowanie
Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Towarzystwo "Dom Ludowy" w Łowiczu
stowarzyszenie
Łowicz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Towarzystwo Beskidzkie
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Edukacji, Wychowania i Rozwoju Ars Longa, Vita Brevis
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej "Widzew-Zachód"
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski
stowarzyszenie
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Historyczno-Kulturalne "Arsonium"
stowarzyszenie
Wieruszów edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Terenowy
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Góry Mokre kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Olimp" w Tomaszowie Mazowieckim
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Sprawność"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby

Strony