Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie
stowarzyszenie
Żarnów edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Wspierania Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość- Polska, Europa, Świat
stowarzyszenie
Brzeziny ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Łódzkiej
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Wychowanków Szkół Technicznych w Łowiczu
stowarzyszenie
Łowicz edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Szansa"
stowarzyszenie
Pabianice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej "Zacisze"
stowarzyszenie
Walbórz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Załoga Rowerowa Zgrzyt
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Zawodowe Niewidomych Techników Masażystów
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych "Keja"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Żeglarzy Pracowników Państwowej Komunikacji Samochodowej w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych „ISKRA”
stowarzyszenie
Zgierz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Zieloni - Człowiek, Praca, Środowisko
stowarzyszenie
Kutno ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej
stowarzyszenie
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej "Regina" w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Stowarzyszenie Żydowskie Magen Dawid
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Studencki Klub Turystyczny Płazik
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Subvenio, Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Światowa Fundacja Wspierania Sportu i Rekreacji "Futbol Talent"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Synkopa - fundacja wspierająca muzyków
fundacja
Łódź
Sztuk-Pol
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Sztuka Dobrego Życia
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna

Strony