Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Stowarzyszenie Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala
stowarzyszenie
Poświętne kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej
stowarzyszenie
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej "Ekran"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej "Ret-Sat 2"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej Rad-Sat 2
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Użytkowników Parkingu "Auto-Parking"
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Stowarzyszenie Użytkowników Pawilonów Rzemieślniczych
stowarzyszenie
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej "Zbiorcza"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Wędkarskie "Dobrzelin"
stowarzyszenie
Dobrzelin kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Wędkarskie "Rekin" w Grabowie
stowarzyszenie
Garbów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Wiejskie Wsi Rzeczków, Wólka Strobowska i Pruszków
stowarzyszenie
Skierniewice ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
stowarzyszenie
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Włókienników Polskich
stowarzyszenie
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Stowarzyszenie Wolontarja-ty
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Wsparcia i Edukacji Agrafka
stowarzyszenie
Pabianice edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów
stowarzyszenie
Krzyżanów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej "Prodesse"
stowarzyszenie
Lipce Reymontowskie edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji "Otwarte Drzwi"
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie"
stowarzyszenie
Szczerców rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny "Bakcyl"
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AB OVO"
stowarzyszenie
Sieradz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Krąg Dobrych Serc"
stowarzyszenie
Łask usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia

Strony