Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewicach
stowarzyszenie
Domaniewice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Asik" w Domaniewicach
stowarzyszenie
Domaniewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach
stowarzyszenie
Domaniewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Domasznie
stowarzyszenie
Domaszno usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Drobnicach
stowarzyszenie
Drobnice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Droguszy
stowarzyszenie
Drogusza usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Siatkarz" Drużbice
stowarzyszenie
Drużbice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Drzazgowej Woli
stowarzyszenie
Drzazgowa Wola usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Klub Sportowy "Jutrzenka" Drzewce
stowarzyszenie
Drzewce kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
stowarzyszenie
Drzewica usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Klub Sportowy "Gerlach"
stowarzyszenie
Drzewica kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Lokalna Grupa Działania "Nad Drzewiczką"
stowarzyszenie
Drzewica rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Działające na rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje
stowarzyszenie
Drzewica usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Urząd Miasta i Gminy Drzewica)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Drzewica edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Rozwój - Lepsza Przyszłość
fundacja
Dubie usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia
Ochotnicza Straż Pożarna w Dworszowicach Kościelnych
stowarzyszenie
Dworszowice Kościelne usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszynie
stowarzyszenie
Działoszyn usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Klub Sportowy "Warta" w Działoszynie
stowarzyszenie
Działoszyn kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Promyk Słońca"
stowarzyszenie
Działoszyn usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Uczniowski Klub Sportowy "Volley" Działoszyn
stowarzyszenie
Działoszyn kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dziepółci
stowarzyszenie
Dziepółć usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżąznej
stowarzyszenie
Dzierżązna usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzbiętowie
stowarzyszenie
Dzierzbiętów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzigorzewie
stowarzyszenie
Dzigorzew usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja "Koci Azyl"
fundacja
Emilia ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego

Strony