Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja Akademia Inicjatyw Społecznych
fundacja
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Akademicka Imienia Fernanda Braudela
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - Biuro Regionalne FAR - Województwo Łódzkie
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Aktywni Społecznie
fundacja
Bronów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja Albatrosa
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Fundacja AMA CANEM
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Ars Imago
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Ars Vita
fundacja
Kutno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja Art-Eriae
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Art. Station
fundacja
Skierniewice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Fundacja Aurea Libertas
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Badań Radiacyjnych
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Bardzo Kulturalna
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Fundacja Billiards Promotion
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Biuro Projektów Lokalnych
fundacja
Rawa Mazowiecka rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja Błękitny Słoń
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja Boudewijna Brandsa
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Fundacja Bugei
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Caritas Diecezji Łowickiej
fundacja
Łowicz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Centrum Informacji Kulturalnej
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział w Łodzi
fundacja
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)

Strony