Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj rosnąco Branża
Stowarzyszenie Integracyjne "Klub Otwartych Serc"
stowarzyszenie
Wieruszów edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Historyczno-Kulturalne "Arsonium"
stowarzyszenie
Wieruszów edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Wieruszów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Wieruszowski Klub Karate Kyokushin "Husaria"
stowarzyszenie
Wieruszów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie)
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Wieruszów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Alternatywa stowarzyszenie profilaktyczne
stowarzyszenie
Wieruszów
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja "Dotknij Pomocy"
fundacja
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Zwierzyniec"
fundacja
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
fundacja
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Ruchu Drogowym - Jestem Widoczny - Jestem Bezpieczny
fundacja
Wieluń edukacja i wychowanie, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Fundacja Ziemi Wieluńskiej
fundacja
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Klub Motocyklowy Husaria Wieluń
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy Piłki Nożnej Marko Walichnowy - WKS Wieluń
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Klub Sportowy
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Siatkarz" w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Polski Klub UKF - Stowarzyszenie Miłośników Radiowych Łączności na Falach Ultrakrótkich
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Miejsko-Powiatowy
stowarzyszenie
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, edukacja i wychowanie
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie "Latająca Ryba"
stowarzyszenie
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Historyczne "Bataliony Obrony Narodowej"
stowarzyszenie
Wieluń kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie

Strony