Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Społeczny Komitet na rzecz Ratowania Kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Czerniewicach
stowarzyszenie
Czerniewice kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ochotnicza Straż Pożarna w Czestkowie
stowarzyszenie
Czestków usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Czołczynie
stowarzyszenie
Czołczyn usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorzu
stowarzyszenie
Dąbkowice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Rusieckiej
stowarzyszenie
Dąbrowa Rusiecka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicach
stowarzyszenie
Dąbrowice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce
stowarzyszenie
Dąbrówka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębołęce
stowarzyszenie
Dębołęka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowej Górze
stowarzyszenie
Dębowa Góra usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Dębowa Góra
stowarzyszenie
DębowaGóra rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Ochotnicza Straż Pożarna w Długiem
stowarzyszenie
Długie usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce
stowarzyszenie
Długołęka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dłutowie
stowarzyszenie
Dłutów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Dłutów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Dłutów"
stowarzyszenie
Dłutów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach
stowarzyszenie
Dmosin rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej
stowarzyszenie
Dobra usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
stowarzyszenie
Dobra kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Klub Sportowy Powstaniec Dobra
stowarzyszenie
Dobra-Nowiny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrenicach
stowarzyszenie
Dobrenice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroniu
stowarzyszenie
Dobroń usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń dla Ani
stowarzyszenie
Dobroń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Dobryszycach
stowarzyszenie
Dobryszyce kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Wędkarskie "Dobrzelin"
stowarzyszenie
Dobrzelin kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniewie
stowarzyszenie
Domaniew usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony