Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Klub Sportowy "Chojne" w Chojnem
stowarzyszenie
Chojne kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwiu
stowarzyszenie
Chorki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorkach
stowarzyszenie
Chorki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzenicach
stowarzyszenie
Chorzęcin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzepinie
stowarzyszenie
Chorzęcin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzęcinie
stowarzyszenie
Chorzęcin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Choszczewie
stowarzyszenie
Choszczewo usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chruślinie
stowarzyszenie
Chruślin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowicach
stowarzyszenie
Chrząstówek usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstówku
stowarzyszenie
Chrząstówek usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstówku
stowarzyszenie
Cielądz usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica"
fundacja
Cielądz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Cymbarka"
stowarzyszenie
Cielądz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszęcinie
stowarzyszenie
Cieszęcin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie
stowarzyszenie
Czarnocin kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
SPÓLDZIELNIA SOCJALNA „NASZA ZIEMIA PIOTRKOWSKA”
spółdzielnia socjalna
Czarnocin
Ochotnicza Straż Pożarna w Czartkach
stowarzyszenie
Czartki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki
stowarzyszenie
Czartki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Czartoryi
stowarzyszenie
Czartoryja usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Gminny Klub Sportowy Czastary w Czastarach
stowarzyszenie
Czastary kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Przyjaciół Czastar
stowarzyszenie
Czastary rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ochotnicza Straż Pożarna w Czatolinie
stowarzyszenie
Czatolin usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Czepowie
stowarzyszenie
Czepów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach
stowarzyszenie
Czernice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniewicach
stowarzyszenie
Czerniewice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo

Strony