Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzustowcu
stowarzyszenie
Brzustowiec usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Łaskie Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne
stowarzyszenie
Buczek kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Oświatowe "Mała Szkoła" w Maleni
stowarzyszenie
Buczek edukacja i wychowanie
Uczniowski Klub Sportowy "Browęg"-Konopnik przy Sp w Buczku
stowarzyszenie
Buczek kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach
stowarzyszenie
Budziszewice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Klub Sportowy Zjednoczeni Budziszewice
stowarzyszenie
Budziszewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Kobiet "Nasza Wieś"
stowarzyszenie
Budziszewice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Ochotnicza Straż Pożarna w Bujniczkach
stowarzyszenie
Bujniczki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ludowy Zespół Sportowy "Motor" w Bujniczkach
stowarzyszenie
Bujniczki kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu Górnym
stowarzyszenie
Bukowie Górne usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Eko-Start"
spółdzielnia socjalna
Bukowie Górne usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
stowarzyszenie
Bukowiec usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Dzieciom Samotnych Matek
fundacja
Burzenin usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Przyjaciół Burzenina
stowarzyszenie
Burzenin rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Ochotnicza Straż Pożarna w Byczkach
stowarzyszenie
Byczki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Byszewie
stowarzyszenie
Byszew usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Spółdzielnia Socjalna "Na Wzniesieniach"
spółdzielnia socjalna
Byszewy usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja Urban Forms
fundacja
Celestynów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chabielicach
stowarzyszenie
Chabielice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chajczynach
stowarzyszenie
Chajczyny usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Charłupii Wielkiej
stowarzyszenie
Charłupia Wielka usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle
stowarzyszenie
Chechło Drugie usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmie
stowarzyszenie
Chełmno usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Chociwiu
stowarzyszenie
Chociw usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Gminny Klub Sportowy Chociw
stowarzyszenie
Chociw kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby

Strony