Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja "Dotknij Pomocy"
fundacja
Wieluń usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Droga Do Domu"
fundacja
Łódź działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Dyplomacja dla Pokoju"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie
Fundacja "Dziecięce Marzenia" - Filia
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź
Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"
fundacja
Skierniewice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Emanuel"
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Euro Edukacja"
fundacja
Łódź
Fundacja "Europejskie Centrum Ziemi"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie
Fundacja "Eurotenis"
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja "Generator Kultury"
fundacja
Biała Rawska kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Happy Kids"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego"
fundacja
Poddębice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja "Instytut Działań Twórczych"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Instytut Inicjatyw Społecznych"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Interregion"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja "Isyrius"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Jagiełło"
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja "Koci Azyl"
fundacja
Emilia ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Kocia Mama"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Krok Po Kroku"
fundacja
Pabianice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Kropelka Miłości"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Kultury i Biznesu"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja "Lepszy Świat"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Lux Pro Monumentis"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Łódzkie bez Azbestu"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym

Strony