Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj malejąco Branża
Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic
stowarzyszenie
Bratoszewice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Kontakt
fundacja
Brogi usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Miazga" w Brójcach
stowarzyszenie
Brójce kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach "Szkoła z Przyszłością"
stowarzyszenie
Brójec edukacja i wychowanie
Klub Przyjaciół Wilków i Psów Północy "Wataha"
stowarzyszenie
Bronisin Dworski kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźniu
stowarzyszenie
Bronisławów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Aktywni Społecznie
fundacja
Bronów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Broszkach
stowarzyszenie
Broszki usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie
stowarzyszenie
Brudnów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brudzicach
stowarzyszenie
Brudzice usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeskach
stowarzyszenie
Brzeski usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
stowarzyszenie
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Brzeziński Klub Sportowy "Start"
stowarzyszenie
Brzeziny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Klub Sportowy "Hokej-Start-Brzeziny"
stowarzyszenie
Brzeziny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Łódź-Wschód
stowarzyszenie
Brzeziny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom"
stowarzyszenie
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość- Polska, Europa, Świat
stowarzyszenie
Brzeziny ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Brzezińskie
stowarzyszenie
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zrzeszenie Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski
stowarzyszenie
Brzeziny rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Warsztaty Terapii Zajęciowej "Blisko Ciebie" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Spółdzielnia Socjalna "Communal Service"
spółdzielnia socjalna
Brzeziny usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy
stowarzyszenie
Brzeźnica usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Sieradzkiej E-ski"
stowarzyszenie
Brzeźnio rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenia rozwoju wsi Brzóza Królewska
stowarzyszenie
Brzóza Królewska działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym

Strony