Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja "Academy Bocuse D'or Poland"
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja "Akademia Zdrowego Życia"
fundacja
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty Dla Każdego"
fundacja
Radomsko kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie
Fundacja "Ama Canem"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Aqua Life"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja "Arka Nadziei"
fundacja
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Arka"
fundacja
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Arkadia"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "arkadia2008"
fundacja
Skierniewice
Fundacja "Art Industry"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Azyl"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Bez Urazu Bez Urazy"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Carpe Diem"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Centrum Pomocy Dzieciom"
fundacja
Lutomiersk usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Chcę Urosnąć"
fundacja
Piotrków Trybunalski usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Correspondance Des Arts"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja "Człowiek i Środowisko"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Czyń Dobro im. Jana Pawła II"
fundacja
Łowicz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Dajmy Dzieciom Szansę"
fundacja
Wargawka Młoda usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Dar Serc"
fundacja
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Dar Serca"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Dlaczego Nie"
fundacja
Gomunice usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Dom Muzyki"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Dom Samotnej Matki"
fundacja
Rogowiec usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Dom w Łodzi"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Strony