Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Dzwonek. Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łęczyca działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
EC1 Fundacja Łódzka
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ekumeniczna Fundacja Dobrego Pasterza
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Energetyczny Klub Sportowy Skra Bełchatów
stowarzyszenie
Bełchatów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Epll Spotting Team
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Etnoinspiracje
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Eurex Nieruchomości - Spółdzielnia Socjalna
spółdzielnia socjalna
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Europejska Wymiana Młodzieży - Polska
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Europejskie Centrum Kultury Logos
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Europejskie Centrum Młodzieży
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie
Europejskie Forum Studentów AEGEE - Łódź
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Europejskie Partnerstwo Młodych "Amicitia"
stowarzyszenie
Łódź
Europejskie stowarzyszenie pomocy prawnej „Beneficium iuris”
stowarzyszenie
Łódź
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA - Grupa Lokalna Łódź
stowarzyszenie
Łódź rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Ex Litteris Libertas
fundacja
Węgrzynowice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fabrykanci Rugby Club
stowarzyszenie
Pabianice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Federacja Kombatanckich Związków Dzieci Ofiar Wojny Rzeczypospolitej Polskiej
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Federacja Konsumentów - Klub w Sieradzu
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Sieradz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna - Terenowa Jednostka Organizacyjna Łódź
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fedracja Konsumentów - Oddział w Łodzi
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Festiwal Polska Stowarzyszenie Promocji Polskich Atrakcji Turystycznych i Dziedzictwa Narodowego
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Forum Samorządowe Ziemi Wieluńskiej
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Fundacja - Integracja JPII
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Aby nikt nie zginął"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Strony