Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Pajęcznie
inne formy
Pajęczno rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Szadku
stowarzyszenie
Szadek rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego
stowarzyszenie
Skierniewice edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" (jednostka prowadząca: Fundacja "Interregion")
centrum/klub integracji społecznej
Opoczno integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Centrum Integracji Społecznej Mea (jednostka prowadząca: Fundacja "Uwolnienie")
centrum/klub integracji społecznej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Integracji Społecznej w Radomsku (Realizator: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku)
centrum/klub integracji społecznej
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Logopedyczne Efata
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
stowarzyszenie
Kodrąb usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji "Dragon"
stowarzyszenie
Poddębice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centrum Samorządności i Regionalizmu
stowarzyszenie
Łowicz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centrum Służby Rodzinie
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Centrum Sportu, Rehabilitacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Chojeński Klub Sportowy
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym "Nowa Nadzieja"
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Konstantynowie Łódzkim
stowarzyszenie
Konstantynów Łódzki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Radomsku
stowarzyszenie
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
CN.PL Connect Fundacja Rozwoju Współpracy Polska-Chiny
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń"
stowarzyszenie
Drzewica usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie

Strony