Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowośćsortuj rosnąco Branża
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Stowarzyszenie Obywatelskie
stowarzyszenie
Zgierz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz ochrona i promocja zdrowia
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "Centrum" Zgierz
stowarzyszenie
Zgierz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Telewizji Satelitarnej "Dubois"
stowarzyszenie
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia"
stowarzyszenie
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Uczniowski Klub Sportowy "Dwunastka"
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zgierski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
stowarzyszenie
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, ochrona i promocja zdrowia
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Komenda Hufca w Zgierzu
stowarzyszenie
Zgierz edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Warsztaty Terapii Zajęciowej (jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierz
warsztat/zakład terapii zajęciowej
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Dela"
spółdzielnia socjalna
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Oddział Zgierski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
jednostka terenowa z osobowością prawną
Zgierz kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Zgierskich Inicjatyw Społecznych „ISKRA”
stowarzyszenie
Zgierz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Ochotnicza Straż Pożarna w Zelowie
stowarzyszenie
Zelów usługi socjalne, pomoc społeczna, humanitarna, ratownictwo
Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
fundacja
Zelów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie
stowarzyszenie
Zelów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Zelowie
stowarzyszenie
Zelów kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Stowarzyszenie Dobroczynne "Razem"
stowarzyszenie
Zelów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Kurówek-Kurów
stowarzyszenie
Zelów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Zalesie
stowarzyszenie
Zelów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Zelów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Strony