Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Bernardyn Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych
fundacja
Łask ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Bezpartyjne Forum Samorządowe
stowarzyszenie
Łódź
Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej
stowarzyszenie
Biała Rawska kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
białe gawrony
Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji
inne formy
Łódź rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Biuro Partnerstwa i Funduszy UMŁ Łódź
Biuro Porad Obywatelskich
inne formy
Wieruszów rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Biuro Porad Obywatelskich w Poddębicach
inne formy
Poddębice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
BKC Bełchatowski Klub Curlingowy
stowarzyszenie
Zawady kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Bogusławicki Klub Jeździecki
stowarzyszenie
Bogusławice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Brać Herbowa Ziemi Rawskiej
stowarzyszenie
Rawa Mazowiecka kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie
Bractwo Rajdowe
fundacja
Sobota
Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej
stowarzyszenie
Sieradz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Bratoszewicki Klub Sportowy
stowarzyszenie
Bratoszewice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Brzeziński Klub Sportowy "Start"
stowarzyszenie
Brzeziny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Dłutów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Punkt Pomocy Charytatywnej
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego
inne formy
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Diecezji Łowickiej
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łowicz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Centralny Nurt Basketu Amatorskiego
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
Centralny Związek Hodowców Szynszyli z siedzibą w Piątkowisku
stowarzyszenie
Piątkowisko kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centrum Dialogu Kostiuchnówka
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
stowarzyszenie
Pabianice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie

Strony