Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja Industrial
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Informatyki i Zarządzania
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
fundacja
Radomsko kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Inicjatyw Niemożliwych "Cudosfera"
fundacja
Sieradz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja Innopolis
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja Jim
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Kamelot
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacja i wychowanie
Fundacja Kamila Maćkowiaka
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie
Fundacja Klub Jeździecki - "Zbyszko"
fundacja
Wiączyń Dolny kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Koncentrat
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja Kontakt
fundacja
Brogi usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja Kopernika
fundacja
Łódź
Fundacja Koprowski Dzieciom
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja Kultury i Sportu Vena
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja Lucid Life
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Ludzi Pokrzywdzonych Przez Los - Nadzieja
fundacja
Łódź
Fundacja Lunapark
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Fundacja Łódź Akademicka
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Łódzka Piłka Ręczna
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja Łódzkie Spotkania Teatralne
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Łódzkiej Szkoły Filmowej "Film S"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Łuszczycy.pl
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia

Strony